در تاریخ 11-12 اکتابر سال 2022 در تالار آکادمی ملی علوم تاجیکستان کنفرانس علمی-عملی بین المللی در موضوع "جغرافیای تاریخی و فرهنگی شاهنامه" ابوالقاسم فردوسی برگزار شد. این کنفرانس با نمایش دستخط ها و نگاره های نادر "شاهنامه" متعلق به قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی در مرکز میراث خطی نزد ریاست آکادمی ملی علوم تاجیکستان افتتاح گردید. کنفرانس را رئیس آکادمی ملی علوم تاجیکستان، فرهاد رحیمی حسن آغاز بخشیده، راجع به مرام و مقصد ابوالقاسم فردوسی از انشای اثر بیزوال – "شاهنامه" که دفاع از تمامیت کشور ملی تاجیکان است، بیان کرد. و اظهار داشت که محض با درک عمیق این واقعیت اساس گذار صلح و وحدت ملی - پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، درباره این شاهکار و اهمیت آن گفته اند: "شاهنامه" تنها کتاب بزم و رزم، دلاوری و قهرمانی، روایت و افسانه نیست. وی پندنامه بی نظیر، اخلاقنامه و راهنمای آموختن رفتار نیکو، منش و خصوصیات نیک انسانیست. از داستان‌های جنگی، عشقانه، قصه و روایت‌های "شاهنامه" ما تاریخ پرافتخار اقوام آریایی، آداب و رسوم مردم، آداب زیست و زندگی، آیین‌ مملکت داری، رعیت پروری، میهن‌پرستی، تضمین استقلال کشور، آزادی و آزاده گی، معنای صلح و جنگ و شناخت حق و باطل، پیروزی نور بر تاریکی، حل مشکلات بین دولت ها، بی معنی بودن اختلاف بین ادیان و مذاهب، و دوستی و رفاقت را می آموزیم. اگر ما بخواهیم روح فردوسی را برای همیشه در این سرزمین زنده و پاک نگه داریم و خود را وارث او بدانیم، باید از تمام سنت‌های او پاسداری کنیم و بر اساس آن عمل کنیم، برای صلح و وحدت، یکپارچگی و برقراری صلح تلاش کنیم". به منظور شرکت در کار این کنفرانس، 74 نفر از محققین، صاحب نظران واساتید دانشگاه ها از داخل و خارج کشور گزارش ارائه کردند، که حدود 50 گزارش شنیده و مورد بحث قرار گرفت. در کنفرانس بین المللی علمی-عملی "جغرافیای تاریخی و فرهنگی "شاهنامه"، دانشمندان معروف ادبیات شناسان، زبان شناسان، مورخان، فرهنگ شناسان، دانشمندان علوم سیاسی، معلمان دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، دانشگاه دولتی پزشکی تاجیکستان به نام ابن سینا، دانشگاه های دنغره، خجند، کولاب و نمایندگان از دانشگاه های فرانسه، استرالیا، افغانستان به صورت حضوری و مجازی شرکت کردند. مسائل مبرم دوران معاصر مانند "شاهنامه" مهم‌ترین سند هویتی تاجیکان جهان؛ نقش "شاهنامه" در تقویت میهن پرستی جوانان؛ مسائل پژوهش جغرافیای "شاهنامه"؛ فرهنگ جغرافیای "شاهنامه"؛ جغرافیای تاریخی "شاهنامه"؛ نقش "شاهنامه" در شکل گیری و توسعه زبان تاجیکی؛ تاجیکستان کنونی در جغرافیای "شاهنامه"؛ جایگاه خرد و آگاهی در "شاهنامه"؛ خراسان و ماوراءالنهر در جغرافياي "شاهنامه"؛ "شاهنامه" وطن است. جایگاه انسان در "شاهنامه"؛ .... و امثال این نکات مهم که نقش آنها در احیای هویت ملی و حفاظت از حافظه تاریخی تاجیکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در همین راستا تأکید شد که "شاهنامه" بیزوال حکیم فردوسی به عنوان شناسنامه تاریخی در مرکز قلب و زبان و فرهنگ تاجیکان قرار دارد و نقش آن در پایداری زبان تاجیکی و استقلال فرهنگی تاجیکان و فارسی زبانان جهان برملا است...