Мероси хаттии Осиёи Марказӣ: натиҷа ва мпаёмадҳои омӯзиш